lunes, 6 de mayo de 2013

Pensar en el territori i la seva gent

Mentre uns partits estan encastats en parlar i perdre el temps sobre temes identitaris, i en donar prioritat a debats relacionats sobre el Dret a Decidir, en lloc de posar-se a treballar per sortir de la crisi, el grup parlamentari del PP ha presentat en els darrers dies mocions d’interès general, que el Parlament ha aprovat per unanimitat.

Tres de les propostes estan relacionades directament amb les Terres de Lleida, i una d’elles fa referència a una petició llargament reivindicada, com és la construcció d’una rotonda en l’accés a l’Escola Alba. Concretament, la proposta de resolució aprovada insta el Govern català a prioritzar la construcció d’una rotonda, o de qualsevol altra solució tècnica que pugui ser considerada més adient, en el tram d’accés al centre,per garantir la seguretat viària d’alumnes, pares, professors i conductors en la zona pròxima al centre educatiu. L’AMPA d’aquest centre educatiu havia recollit signatures com a mesura de suport a les seves demandes que no perseguien res més que posar fi al perill que en l’actualitat representa l’accés a l’Escola Alba.

La Generalitat posava com a condició prèvia a la realització d’aquestes obres la construcció d’un espai reservat per a l’aparcament i zona de desencotxament. Però en els darrers mesos s’havia signat un acord entre el Departament d’Ensenyament, l’AMPA i l’Ajuntament per dur a terme aquestes obres necessàries per a la construcció de la rotonda d’accés al centre escolar. Esperem, doncs, que aquests treballs es facin amb celeritat.

Una altra proposta del grup parlamentari del PP que s’ha aprovat per unanimitat fa referència a la també llargament reivindicada construcció de l’IES de Cappont, l’únic barri de la ciutat de Lleida que no té institut.

La resolució insta el Govern “a iniciar amb caràcter prioritari els tràmits necessaris perquè comencin les obres de construcció” d’aquest institut, i es va incloure una esmena que reclama“que l’equipament educatiu pugui entrar en funcionament quan les necessitats d’escolarització produïdes per l’increment d’alumnes faci que l’oferta de places d’educació secundària obligatòria siguin insuficients”.

Hem de recordar que els veïns venen reclamant des de fa 10 anys aquesta obra als diferents governs de la Generalitat, però el Govern, fins ara, mai ha tingut voluntat per tirar endavant les obres. Un exemple és que a l’any 2011, en l’anterior legislatura, es va aprovar una iniciativa similar del PP, també per unanimitat, però va quedar en el calaix dels oblits. Esperem que ara no passi el mateix, i més tenint en compte que si no hi ha cap institut a Cappont, la realitat és que no només les places ja són actualment insuficients,sinó que són inexistents. I per tant,és obvi que està més que justificada la necessitat d‘escolarització.

En aquell mateix dia el Parlament també va aprovar per unanimitat la proposta del PP de potenciar els estudis d’Enginyeria Agronòmica i de Veterinària a Lleida, una proposta necessària per reafirmar que Lleida és un referent en el món agrari i ramader,perquè l’oferta d’estudis universitaris han de reflectir aquesta condició.

La proposta que es va aprovar demana potenciar l’especificitat de la Universitat de Lleida en els estudis i àrees de coneixement relatives a l’enginyeria agronòmica. El creixement i ampliació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL ha estat constant i actualment s’hi desenvolupen estudis i recerca de qualitat contrastable en tots els àmbits agrícoles: producció vegetal, forestal i ramadera, ciència i tecnologia dels aliments i biotecnologia. En total al voltant de 200 professors i investigadors hi imparteixen 26 titulacions a uns 1.700 estudiants”. Atesa aquesta magnitud, pensem que és de vital importància aconseguir que es potenciï aquesta especificitat.

Pel que fa als estudis de veterinària, la proposta exigeix al Govern que doni compliment a l’acord signat el 21 de gener de 2008, relatiu al conveni per a la implantació de la doble titulació de Veterinària entre la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Autònoma de Barcelona. Això permetrà als titulats de Ciència i Salut Animal per la UdL poder accedir a la doble titulació en veterinària realitzant dos cursos a la UAB. En tot cas, la proposta contempla estudiar la possibilitat d’ubicar a la província de Lleida una Facultat de Veterinària, per traslladar a la UdL la importància del sector ramader i animal en aquestes comarques de Catalunya.

Això és treballar pel territori, perquè Lleida i Catalunya sortirà més afavorida si treballem tots en aquest sentit, i millor encara si els acords s’aproven per consens. És millor això que perdre’ns en debats estèrils que l’únic que fan, és dividir als catalans i dificultar la desitjada sortida de la crisi.

Dolors López
Presidenta del PP de Lleida i diputada al Parlament de Catalunya